ข่าวโควิด

วิธีป้องกันโรคโควิด-19

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php

จำนวนผู้ติดโควิด-19 วันที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565

สถานการณ์โควิต ประจำวัน

ทำให้การเรื่องการสอน