กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17-21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ณ โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการวันสามเณรสัมพันธ์

ครั้งที่ ๑๙

ณ โรงเรียนวัดดงชัยวิทยา ระหว่างวันที่ 12 -13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ได้รับการนิเทศน์ ติดตาม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโครงการตามพระราชดำริ

โดย ประธาน ท่านอนุสรณ์ ฟูเจริญ และคณะ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

pic5 (1)
pic7
pic8
pic2
pic4
pic9
Screen-Shot-2564-07-08-at-20.40.08
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow

ถวายเงินเยียวโควิด-19 นักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
โดย พระปลัดธีระชัย ธีรชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา พร้อมคณะครู

โรงเรียนฐานพุทธธรรมสัมพันธ์กับชุมชน

โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

หมู่ 3 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
57140

0899547388