กิจกรรมวันปฐมนิเทศน์โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๖

โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๖ ของโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

จบแล้ว ม.3 ม.6 โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

ณ โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียน ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

pic5 (1)
pic7
pic8
pic2
pic4
pic9
Screen-Shot-2564-07-08-at-20.40.08
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow

ถวายเงินเยียวโควิด-19 นักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
โดย พระปลัดธีระชัย ธีรชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา พร้อมคณะครู

โรงเรียนฐานพุทธธรรมสัมพันธ์กับชุมชน

โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

หมู่ 3 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
57140

0899547388