เกี่ยวกับเรา

ข้อมูล นักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

      รหัสสถานศึกษาโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา : 7057030616

ปีการศึกษาม.๑ม.๒ม.๓ม.๔ม.๕ม.๖รวม
๒๕๖๖๑๗๒๕๑๐๑๐๗๖

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖

ปีการศึกษาม.๑ม.๒ม.๓ม.๔ม.๕ม.๖รวม
๒๕๖๔๒๒๑๒๑๐๑๐๑๒๗๓
๒๕๖๕ ๑๖ ๒๓ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๗๗
๒๕๖๖๑๗๒๕๑๐๑๐๗๖

แนวทางการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal. ตามลิงค์นี้นะครับ

https://padlet.com/kobwit/new-normal-g4t2kksvbs1ajul5?__cf_chl_tk=pJ2YXQDr1UelSHf8ixPsMn3Kjhigr3GFQub9cwxqN2M-1679041918-0-gaNycGzNEZA