Author Archives: admin

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 8 มีนาคม. 2567

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 8 มีนาคม. 2567คลิ้กเพื่ออ่านต่อ...

งานแข่งขันทักษะและวิชาการ วันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ณ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ได้เข้าร่วม งานแข่งขันทักษะและวิชาการ วันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ณ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567คลิ้กเพื่ออ่านต่อ...

เภสัชกร จากโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ และ อสม. ได้มาถวายความรู้เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน

เภสัชกร จากโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ และ อสม. ได้มาถวายความรู้เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับนักเรียนสามเณรโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ทางโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง กับทาง เภสัชกร และ อสม. จากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเชียงของ ในวันที่ 9คลิ้กเพื่ออ่านต่อ...

โครงการกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ณ. ฌาปนสถาน ป่าสุสานบ้านห้วยซ้อ ระหว่างวันที่ 29,30,31 มกราคม พ.ศ. 2567-1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โครงการกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ณ. ฌาปนสถาน ป่าสุสานบ้านห้วยซ้อ ระหว่างวันที่ 29,30,31 มกราคม พ.ศ. 2567-1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567คลิ้กเพื่ออ่านต่อ...

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567(แลกของขวัญ) ของ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา 17 มกราคม 2567

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567(แลกของขวัญ) ของ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา 17 มกราคม 2567คลิ้กเพื่ออ่านต่อ...

บริษัท อะแวร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพฯ พร้อมคณะและผู้ประสานงานได้มอบคอมพิวเตอร์ NOOTBOOK จำนวน 10 เครื่อง

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ขอขอบพระคุณ ตัวแทน บริษัท อะแวร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพฯ พร้อมคณะและผู้ประสานงานได้มอบคอมพิวเตอร์ NOOTBOOK จำนวนคลิ้กเพื่ออ่านต่อ...

รูปกิจกรรม

นิเทศน์ติดตามการเรียนการสอนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ๓๐คลิ้กเพื่ออ่านต่อ...คลิ้กเพื่ออ่านต่อ...