รูปกิจกรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย และ ปส.ชร.เข้านิเทศน์ติดตามการเรียนการสอนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔